Miasteczko do gier ASG

Miasteczko do gier ASG

Na terenie ośrodka znajduje się wydzielone i ogrodzone miasteczko do gier i świczeń ASG. Posiadamy sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę do organizacji zajęć. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze hufca.